نایلکس

شرکت سحاب پلاستیک پارس با تولید نایلکس با بالاترین کیفیت و از بهترین مواد اولیه دارای مقاومت بالای دسته، دوخت مناسب و قوی در کیسه و تعداد بالا در هر کیلو از این محصول می باشد. شرکت هر گونه سفارشات خاص در ابعادهای مختلف را بصورت چاپدار و ساده می پذیرد و خدمات چاپ بر روی این محصول به صورت سفارشی انجام می دهد . این شرکت یکی از برترین تولید کنندگان این عرصه محسوب می شود.

 

آزمایش کشش بروی نایلکس:

این تست برروی کلیه مواد اولیه و مورد نیاز پلی اتیلن سنگین (HDPE) کارخانه شرکت سحاب پلاستیک پارس انجام میشود

این آزمون نوعی تست رئولوژیکی (جریان شناسی) برای تعیین سرعت خروج مذاب مواد ترموپلاستیک ازیک استوانه باریک در شرایط مشخص دمایی و فشاری میباشد .

این آزمایش به کمک دستگاه MFI و در شرایطی مطابق با استدارد ASTM_D1238 انجام میشود.

براساس این تست جرم مولکولی پلیمرها تعیین و کدگذاری می شوند .

طبیعتا هر خانواده از مواد که به این تست وارد شوند می توانند به نزدیکترین کدگذاری شباهت داده شوند . کار اصلی ما تولید فیلم پلی اتیلن به روش “دمیده شدن فیلمی (Blowing Filming)  می باشد. برای همین پلیمرهای مصرفی ما بایدFilm Grade  باشند.

این محدوده از پلیمرها نیز برای داشتن خواص فرآیندی و مکانیکی محصول ، نیازمند داشتن شرایطی مطلوب از MFI هستند.

این پلی اتیلن از مولکولهای خطی تشکیل شده است ،‌خطی بودن مولکولها اجازه تشکیل پلیمر با تبلور بالا را می دهد که نتیجه آن نفوذ پذیری در میان پلی اتیلن هاست.

کیسه های تولیدی با HDPE تحت وزن های بالا تغییر شکل نمی دهد و این عامل باعث ازدیاد مصرف این پلمیر در صنعت بسته بندی گردیده است .