شرکت سحاب پلاستیک پارس تولید کننده ی سلفون ، نایلکس و نایلون


با استعانت به خداوند بزرگ در سال 1372 شروع به کار نمودیم ، و با اقتدا به صاحب عصر (عج) نام آن را قائم نهادیم و کیفیت را سر لوحه کار خود قرار دادیم. (سلفون ، نایلکس و نایلون)

با استفاده از نیروهای کارآمد و مدیریت هوشمندانه و شور جوانی و شوق به صنعت تولید ،گام در این راه نهادیم.

شما احتمالا ما را با این آمار و نتایج می شناسید
home_company_about3
50

شغل ایجاد شده

home_company_about4
300

ظرفیت تولید به تن

home_company_about5
1372

سال شروع فعالیت